Meanings of distance in Pashto

Fassila
فاصله
Verified   Noun   319
SF
Leertoub
ليريتوب
Verified   Noun   536
SM
Leerewall'e
ليريوالی
Verified   Noun   677
SM
Mazal
مزل
Verified   Noun   893
SM
Musafa
مسافه
Verified   Noun   546
SF
Whaton
واټن
Verified   Noun   960
SM
pasilah
فاصله
Pending   Noun   1082

Discussion on this word