Meanings of distance in Pashto

Fassila
فاصله
Verified   Noun   504
SF
Leertoub
ليريتوب
Verified   Noun   809
SM
Leerewall'e
ليريوالی
Verified   Noun   1123
SM
Mazal
مزل
Verified   Noun   1454
SM
Musafa
مسافه
Verified   Noun   870
SF
Whaton
واټن
Verified   Noun   1262
SM
pasilah
فاصله
Pending   Noun   1644

Discussion on this word