Meanings of distance in Pashto

Fassila
فاصله
Verified   Noun   386
SF
Leertoub
ليريتوب
Verified   Noun   649
SM
Leerewall'e
ليريوالی
Verified   Noun   873
SM
Mazal
مزل
Verified   Noun   1112
SM
Musafa
مسافه
Verified   Noun   666
SF
Whaton
واټن
Verified   Noun   1070
SM
pasilah
فاصله
Pending   Noun   1286

Discussion on this word