Meanings of distance in Pashto

Fassila
فاصله
Verified   Noun   292
SF
Leertoub
ليريتوب
Verified   Noun   474
SM
Leerewall'e
ليريوالی
Verified   Noun   581
SM
Mazal
مزل
Verified   Noun   795
SM
Musafa
مسافه
Verified   Noun   482
SF
Whaton
واټن
Verified   Noun   901
SM
pasilah
فاصله
Pending   Noun   958

Discussion on this word